​WERKGEVER


​Veel trajecten worden ​via de werkgever ingezet. 

Een medewerker geeft aan dat het minder goed met hem of haar gaat, of ​de leidinggevende signaleert iets waar aandacht voor nodig is.

​​Door mijn jarenlange ervaring binnen werkgeluk, verzuim en werving & selectie en weet ik veel over de combinatie mens en werk. Ik vind het bijster interessant om met mensen in gesprek te gaan over wat werk voor ze betekent. Wat willen ze bijdragen, waardoor worden ze gemotiveerd? Hoe komen ze tot bloei?


Verpieteren


Te vaak heb ik mensen gezien die verpieterden in werk, stapje voor stapje. Het lastige is dat dit proces vaak heel langzaam gaat, waardoor je je er zelf niet heel erg bewust van bent.


En opeens ben je daar, op een plek onder nul, waar je niet meer goed functioneert, geen energie meer uit je werk haalt, afgevlakt bent en niet goed weet waar jouw invloed zich nog bevindt. Hoe kom je hieruit?


Voor een medewerker is dit lastig, maar voor een werkgever net zo. Vragen die kunnen spelen zijn:


  • “Hoe wakker ik de motivatie van mijn medewerker weer aan? “
  • “Hoe maak ik het verminderde functioneren bespreekbaar, zonder dat er frictie ontstaat? “
  • “Waar zit de opening voor verandering.”


Werkgeluk


De ingang naar werkgeluk zit bij het individu, de medewerker.


Door met hem of haar aan de slag te gaan en inzichten te geven in persoonlijke waarden en talenten ontdekt de medewerker weer wat hem of haar nu juist zo uniek maakt en welke bijdrage hij of zij wil leveren in werk. ​De medewerker leert goed voor zich te zorgen, de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen geluk en hier makkelijker over in gesprek te gaan. Dit helpt enorm.


Het diepere doel is altijd om iemand meer zelfkennis en zelfbewustzijn te geven. Om iemand antwoord te geven op de vraag:

​Hoe kom ik tot bloei in werk en hoe houd ik dit vast?

​Gelukkige medewerkers zijn een grote aanwinst voor werkgevers, ze zijn gemotiveerder en creatiever, ze zijn productiever, verzuimen minder en werken beter samen. Daarnaast zijn ze gewoon leuker om mee samen te werken, dus ook het werkgeluk van de manager en het team verbetert met het hebben van een gelukkige medewerker.


Driegesprek


Tijdens een traject bestaat er de mogelijkheid om een driegesprek aan te gaan, met leidinggevende, de medewerker en met mij. In dit gesprek bespreken we de voortgang van de coaching, of gaan we dieper in op een specifiek onderwerp. 


Mijn ervaring is dat zo`n gesprek ontzettend helpend is. Ik help om weer dezelfde taal te gaan spreken, om elkaar echt te horen en te begrijpen. Bovenal help ik om tot goede afspraken te komen, zodat de samenwerking een stuk vloeiender gaat.


Uit Elkaar


Soms komt een medewerker tijdens of kort na de coaching tot de conclusie dat het werk wat hij doet niet meer bij hem past. Dit is geen kwestie van goed of fout, of schuld. Het werkt dan gewoon niet meer.


Dan is het voor iedereen beter om daar het gesprek over te durven aangaan en te bespreken hoe je op een goede manier afscheid van elkaar kunt nemen. Je wilt namelijk voorkomen dat een medewerker tegen zijn of haar zin in blijft en uiteindelijk ongemotiveerd wordt. Het is beter om dit tijdig te signaleren en uit elkaar te gaan voor dat moment.


Indien nodig, kan ik helpen bij de gesprekken hierover.

​zoek je een coach? voor jezelf of een medewerker?