Je waarden als kompas

Wat ik een van de mooiste onderdelen vind binnen een coachtraject is als we op zoek gaan naar iemands persoonlijke waarden.

Het kennen van je waarden geeft je zelfvertrouwen en vergroot je eigenwaarde en zelfrespect. Het geeft richting in je werk- en privéleven. Ik geloof erg in het leven vanuit je persoonlijke waarden en daarom is dat ook een vast onderdeel van mijn coachtrajecten.

Je waarden als kompas

We hebben allemaal onze unieke set waarden, die maken wie we zijn en waar we voor staan in het leven. Veel mensen zijn zich hier echter onvoldoende van bewust en dat brengt risico’s met zich mee.

Je kan er ontevreden door in het leven gaan staan. Het kan een gevoel geven van ‘is dit het nou’ of je kan bijvoorbeeld laag in je energie komen te zitten. Dit wil je niet.

Waarden & principes

Waarden kun je zien als de principes waaruit je leeft. Voor de een is vrijheid heel belangrijk, voor de ander is dat rechtvaardigheid. Je kunt je voorstellen dat mensen met verschillende waarden, verschillende dingen nastreven in hun leven.

Bij het bepalen van je waarden is er geen goed of fout. Waarden zijn wat ze zijn. Als je je waarden goed kent dan kunnen ze voor je werken als een kompas. Ze helpen je bij het maken van keuzes, maken duidelijk waar het wringt als je een energielek ervaart en laten je voelen wie je diep van binnen bent en wilt zijn.

Waarden helpen in het bepalen van je route. Waar wil jij je tijd en aandacht aan geven? Wat is voor jou echt belangrijk in het leven?

persoonlijke waarden als kompas

Gebruik je waarden als kompas!

Hoe vind je je waarden?

Tijdens een coachtraject gaan we dus op zoek naar die waarden, om vanuit daar de basis te leggen. Stel je volgt bij mij een coachtraject, hoe bepalen we dan jouw waarden?

We starten met het ophalen van feedback bij anderen. Ik vraag je om een aantal vragen uit te zetten onder vijf voor jou waardevolle mensen. Het is leuk als dit een gemêleerd gezelschap is, zodat je feedback krijgt vanuit verschillende hoeken. Je partner, iemand uit je ouderlijk gezin, een vriend, een fijne collega, ga zo maar door. Belangrijk hierbij is dat je deze mensen vertrouwt en hun mening op waarde schat.

De reden dat ik dit in eerste instantie aan andere mensen vraag en niet direct aan jou zelf is dat het moeilijk kan zijn een objectief oordeel over jezelf te hebben. Elke dag weer gaan er duizenden gedachten door ons hoofd, over wat we zouden moeten doen, wie we zouden willen zijn en ga zo maar door.

Deze gedachten vertekenen ons zelfbeeld. Een buitenstaander kan ons alleen beoordelen op het gedrag wat we vertonen en met het gedrag wat je vertoont, kom je vooruit. Dat is dus van belang.

Attent

Een mooi voorbeeld hiervan is dat ik zelf er bijvoorbeeld veel waarde aan hecht om attent te zijn. Ik heb vaak ideeën wat ik voor een ander kan doen om hun dag net dat beetje mooier te maken. Dit kan een cadeautje zijn wat ik ergens zie of bedenk, een berichtje of iets anders wat in mij op popt.

Een aantal jaar geleden betrapte ik mijzelf erop dat hoewel ik mijzelf heel attent vond, het vaak bleef hangen bij het hebben van de intentie. Ik had een goed idee, maar handelde daar niet naar. Daar waar ik mijzelf zo attent vond, zou een ander die alleen mijn gedrag ziet dit niet vinden. Inmiddels heb ik mijn gedrag aangepast zodat deze past bij wat ik echt belangrijk vind. Ik maak er een prioriteit van en haal hier veel energie uit.

Wat zien anderen?

Bij het bepalen van jouw persoonlijke waarden starten we dus met wat anderen in jou zien. Dit is altijd een hele mooie ervaring. De mensen aan wie het gevraagd wordt in te vullen, doen meestal echt hun best op het geven van uitgebreide feedback.

De persoon in kwestie is bijna altijd een beetje verlegen en vooral heel dankbaar voor al het moois dat hij ontvangen heeft. Uit die waardevolle feedback kiezen we samen de vijf waarden die het meest bij jou passen. De waarden waar jij je thuis bij voelt.

Wat past bij jou?

Daarna kijken we wat deze waarden voor jou betekenen. Komen ze overeen met het werk wat je doet? Past het bij je gedrag? Vaak zie je gelijk waar het schuurt en snap je waarom sommige situaties je zoveel energie kosten. Inmiddels heb ik een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk waarbij mensen niet trouw zijn aan hun waarden en wat dit met ze doet.

Zo heb ik een consultant gecoacht die telkens voor een aantal maanden geplaats werd bij bedrijven om daar een bepaalde verandering in gang te zetten. Zijn belangrijkste waarden waren eerlijkheid en harmonie, terwijl hij zich een groot gedeelte van de tijd in conflictueuze omgevingen bevond met mensen met een verborgen agenda. Dit zoog energie.

Ook was er de dame die heel veel waarde hechtte aan rechtvaardigheid. Na haar vakantie kreeg zij het bericht van de leasemaatschappij in haar vakantieland dat zij de auto met schade had ingeleverd. Dit was niet het geval. Ze kon er niet van slapen.

In beide situaties schuurt het met de persoonlijke waarden van de persoon in kwestie en is het goed om te bespreken wat iemand hier mee wil.

Hoe pas je je aan?

De consultant is zijn waarde harmonie veel meer in gaan zetten. Het helpt hem om zaken bespreekbaar te maken en moeilijke situaties open te breken, om uiteindelijk harmonie te bereiken. Tegelijkertijd is hij zich er goed van bewust dat dit belangrijk voor hem is en is hij er alert op als hij voor een nieuwe opdracht in gesprek gaat.

De dame met het grote rechtvaardigheidsgevoel vond van zichzelf dat ze niet zo moeilijk moest doen. Haar man zei dat ze het moest loslaten en ze was boos op zichzelf dat ze dat niet kon. Meerdere nachten is ze met zichzelf in gesprek geweest waarbij ze zichzelf streng toesprak het nu toch echt geen aandacht meer te geven. (Wie herkent dit? 😉 )

Tot we het er samen over hadden en ik haar eraan herinnerde dat als iets je waarde is, je daar volledig voor mag gaan staan. Dat je dan voor jezelf wilt opkomen en in plaats van loslaten juist wilt  reageren op het onrecht wat jou wordt aangedaan.

Doe er iets mee!

Nadat je je persoonlijke waarden helder hebt gekregen, is het belangrijk dat je er ook iets mee gaat doen. Vaak vraag ik mensen om het visueel voor zichzelf te maken en voor zichzelf geheugensteuntjes te plaatsen in de vorm van een achtergrond van je telefoon bijvoorbeeld. Dit helpt je in de waan van de dag toch trouw te blijven aan wat voor jou echt belangrijk is.

Het mooie is dat als je vanuit je waarden gaat leven en echt ervoor gaat staan, alles ineens lijkt mee te werken.

 

Roos
 

Hi, ik ben Roos Hess, Coach en Werkgelukdeskundige.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: