Privacy Verklaring


Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij.


Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij ik van tevoren uitdrukkelijk jouw toestemming hiervoor heb verkregen.


Het gebruik van persoonsgegevens


Ik, Roos Hess, krijg de persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens krijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, hiervan word je op de hoogte gesteld door mij.


De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. NAW-gegevens
 2. Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 3. Geboortedatum
 4. Geslacht
 5. Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
 6. CV
 7. Gespreksverslagen en gemaakte oefeningen.


Doelen


Roos Hess verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het onderhouden van contact
 2. Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 3. Een goede en efficiënte dienstverlening
 4. Beheer van het klantenbestand
 5. Het verrichten van administratieve handelingen, zoals facturering
 6. Rapporteren en analyseren voor de verbetering van de dienstverlening
 7. Marketing
 8. Nakoming van wettelijke verplichtingen
 9. Het voeren van geschillen


Verstrekking aan derden


Roos Hess verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Roos Hess persoonsgegevens bewaart


Roos Hess bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Roos Hess zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Beveiliging gegevens


Roos Hess neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Cookies


Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden anoniem jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.


Klachten


Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roos Hess, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar roos@rooshess.nl.


Mijn overige contactgegevens vind je hier.